Hội nghị giao ban công tác Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Miền Trung Tây Nguyên

HỘI NGHỊ GIAO BAN CÔNG TÁC BẢO VỆ, CHĂM SÓC SỨC KHỎE CÁN BỘ KHU VỰC MIỀN TRUNG VÀ TÂY NGUYÊN NĂM 2019

Chiều ngày 06 tháng 01 năm 2020, Bệnh viện C Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị Giao ban công tác Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ khu vực miền Trung và Tây Nguyên năm 2019, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020 và công tác bảo vệ sức khỏe cán bộ chuẩn bị đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ XIII.

Đến dự và chủ trì Hội nghị có PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Tiến – Trưởng Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương (BVCSSKCB); TS. Trần Huy Dụng – Phó Trưởng Ban BVCSSKCB Trung ương; PGS.TS. Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế; PGS.TS. Phạm Như Hiệp – Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế, Chủ tịch Hội đồng Chuyên môn bảo vệ sức khỏe cán bộ khu vực miền Trung; Đ/c Nguyễn Thanh Tùng – Phó Cục trưởng Cục Quản trị T26, Đ/c Vũ Đăng Khoa – Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương II và các đồng chí quản lý công tác BVCSSKCB Trung ương. Tham dự Hội nghị có các đồng chí là Trưởng Ban, Phó trưởng Ban BVCSSKCB, Trưởng Phòng Khám – Quản lý sức khỏe cán bộ thuộc các Ban BVCSSKCB các tỉnh; Giám đốc các Sở Y tế, Giám đốc các bệnh viện đa khoa tỉnh, Trưởng khoa Nội Cán bộ bệnh viện đa khoa các tỉnh khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

Phát biểu tại Hội nghị, PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Tiến – Trưởng Ban BVCSSKCB Trung ương đánh giá cao các kết quả đạt được trong thời gian qua của Bệnh viện C Đà Nẵng và Hội đồng Chuyên môn miền Trung là đơn vị được Ban BVCSSKCB Trung ương và Bộ Y tế giao nhiệm vụ quản lý công tác này tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên. PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Tiến cũng nhấn mạnh tầm quan trọng và mục đích, ý nghĩa của Hội nghị Giao ban công tác BVCSSKCB năm nay trong việc đánh giá triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; trong đó trọng tâm là công tác tổ chức sắp xếp bộ máy và hoạt động của các Ban BVCSSKCB các tỉnh thành trong khu vực; đồng thời Hội nghị lần này cũng chỉ đạo triển khai công tác BVCSSKCB chuẩn bị đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ XIII.

Tính đến nay, trong số 13 tỉnh và thành phố trong khu vực đã có 10 Ban BVCSSKCB tỉnh thành đã thực hiện sắp xếp lại bộ máy tổ chức và ổn định hoạt động công tác BVCSSKCB tại địa phương. PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Tiến đánh giá cao sự nỗ lực các Ban BVCSSKCB tỉnh và thành phố trong việc hoàn thiện bộ máy và thực hiện công tác quản lý, khám, điều trị bệnh và kiểm tra sức khỏe cho cán bộ định kỳ theo quy định. Bên cạnh những kết quả đạt được được, PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Tiến cũng chỉ đạo các Ban BVCSSKCB các tỉnh thành, tùy theo các nguồn lực phù hợp tại địa phương và tranh thủ sự hỗ trợ của lãnh đạo các tỉnh thành để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nhất là sự phối hợp giữa các Bệnh viện đa khoa tỉnh chịu trách nhiệm về công tác chuyên môn khám chữa bệnh với Ban BVCSSKCB các tỉnh chịu trách nhiệm về quản lý sức khỏe cán bộ.

Kết luận Hội nghị, PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Tiến nhấn mạnh, trong thời gian đến các Ban BVCSSKCB các tỉnh thành trong khu vực cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

Một là, về mặt quan điểm, tập trung thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương số 18-NQ/TW, trong đó việc sắp xếp cơ cấu tổ chức của Ban BVCSSKCB các tỉnh thành trên cơ sở Hướng dẫn số 23-HD/BTCTW và Công văn số 242-CV/BVCSSKCB sẽ triển khai thống nhất trong toàn quốc theo mô hình của Ban, ngoài Trưởng Ban thực hiện công tác quản lý, cần phải có 01 Phó trưởng Ban chuyên trách và Văn phòng Ban để xây dựng chính sách, tổng hợp, báo cáo, đào tạo cán bộ, tập huấn, ứng dụng công nghệ thông tin và 01 Phó trưởng Ban chuyên môn; Phòng Khám – Quản lý sức khỏe cán bộ thực hiện theo mô hình “Y học gia đình” tập trung công tác tư vấn sức khỏe, dinh dưỡng, phòng chống bệnh không lây nhiễm và hạn chế các yếu tố nguy cơ bệnh tật.

Hai là, về nhiệm vụ chuyên môn BVCCSKCB, các Ban cần tập trung thực hiện tốt năm nhiệm vụ trọng tâm theo Hướng dẫn số 23-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương, bao gồm: Chăm sóc sức khỏe ban đầu, trong đó đặc biệt quan tâm đến công tác khám sức khỏe định kỳ có định hướng theo yếu tố nguy cơ của đối tượng để tăng cao năng lực phòng bệnh; Công tác điều trị cho cán bộ đảm bảo có chất lượng cao và tránh phiền hà cho đối tượng khi đến điều trị tại các bệnh viện đa khoa tỉnh; Công tác phục hồi chức năng và chăm sóc giảm nhẹ; Công tác kết hợp y học hiện đại với y học cổ truyền và an dưỡng có chất lượng.

Ba là, về công tác nhân sự, các Ban cần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác BVCCSKCB, trong đó có cán bộ chuyên trách có trình độ chuyên môn cao giao cho Lãnh đạo các Sở Y tế chịu trách nhiệm điều động, đồng thời thực hiện việc luân chuyển cán bộ chuyên môn kỹ thuật và có thể lấy nguồn cán bộ giỏi từ các bệnh viện đa khoa tỉnh.

Bốn là, đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ, giao cho các Phó trưởng Ban chuyên trách và Văn phòng Ban tham mưu phù hợp với điều kiện nguồn lực của từng địa phương để đảm bảo tốt nhất công tác BVCSSKCB, tiếp cận với quản lý bằng công nghệ thông tin.

Năm là, về mặt tài chính, các Ban cần nâng dần vai trò tự chủ, tranh thủ nguồn tài chính đầu tư của trung ương cũng như ngân sách địa phương. Đa dạng hóa các gói kỹ thuật chuyên môn để phục vụ các đối tượng, cần phân chia các gói khám sức khỏe theo các nhóm, chẳng hạn đối tượng Bí thư tỉnh, thành phố đến Giám đốc các sở và các gói ở mức thấp hơn. Bên cạnh nguồn tài chính thu từ nguồn quỹ Bảo hiểm y tế chi trả thì ngân sách địa phương cũng hỗ trợ các chi phí phát sinh đối với kỹ thuật cao, chi phí lớn như đặt stent động mạch vành, thay khớp nhân tạo toàn phần, đặt máy tạo nhịp tim vĩnh viễn, ….

Cuối cùng, PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Tiến cũng nhấn mạnh, bên cạnh công tác quản lý sức khỏe cán bộ, trong thời gian tới các Ban BVCSSKCB tỉnh và thành phố cần nâng cao hơn nữa việc thực hiện nhiệm vụ BVCSSKCB trung cao cấp của Đảng và Nhà nước theo định hướng của Nghị quyết số 19-NQ/TW và Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương, chuẩn bị tốt công tác bảo vệ sức khỏe cán bộ cho đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ XIII. Trước thềm xuân mới Canh Tý năm 2020, đồng chí Trưởng Ban BVCSSKCB Trung ương gửi lời chúc mừng năm mới đến toàn thể đội ngũ cán bộ làm công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ, một năm mới an khang, hạnh phúc, thành công và công tác BVCSSKCB đạt được các thành quả tốt nhất.

Phòng Tổ Chức Cán Bộ – Bệnh viện C Đà Nẵng