Thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ngành Y

Thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ngành Y từ hạng IV lên hạng III Bệnh viện C Đà Nẵng

Ngày 07-1-2017 Bệnh viện C Đà Nẵng đã tổ chức cuộc thi thăng hạng viên chức Ngành Y từ hạng IV lên hạng III cho 16 viên chức bao gồm các ngạch: Điều Dưỡng và Kỹ thuật viên

Đến dự có ông Lê Ngọc Hoàng của vụ Tổ chức cán bộ- Bộ Y Tế, Ban Giám đốc và BCH Công Đoàn Bệnh viện