Lễ ký cam kết thực hiện “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”

Bệnh viện C Đà Nẵng tổ chức Lễ ký cam kết thực hiện

“Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”

Ngày 12/01/2016, Bệnh viện C Đà Nẵng tổ chức Lễ ký cam kết thực hiện “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”. Tham dự Hội nghị có PGS.TS. Nguyễn Thị Xuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế; đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế; đại diện một số vụ, cục trực thuộc Bộ Y tế và Ban Giám đốc, cán bộ, nhân viên của Bệnh viện C Đà Nẵng.

 Lễ ký cam kết nhằm phát động trong toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động của Bệnh viện C Đà Nẵng để thực hiện tốt Quyết định số 2151/QĐ-BYT ngày 04/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế về Kế hoạch triển khai thực hiện “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”. Để triển khai tốt công tác này, Bệnh viện đã thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định số 2151/QĐ-BYT do Giám đốc Bệnh viện làm Trưởng ban; toàn bộ các khoa phòng và từng cán bộ viên chức viết cam kết thi đua thực hiện tốt cuộc vận động. Thời gian qua, Bệnh viện C Đà Nẵng là một trong những bệnh viện được người bệnh đánh giá cao về phong cách và thái độ phục vụ người bệnh. Để tiếp tục thực hiện tốt vấn đề này, Bệnh viện đã thành lập Bộ phận chăm sóc “khách hàng”, thực hiện Đề án “Tiếp sức người bệnh trong bệnh viện”, triển khai tốt công tác cải tiến nâng cao chất lượng bệnh viện, nâng cấp cơ sở vật chất khang trang, đầu tư trang thiết bị y tế và triển khai các kỹ thuật mới, kỹ thuật cao để phục vụ người bệnh ngày càng tốt hơn; đặc biệt Bệnh viện đã đào tạo được một đội ngũ cán bộ y tế có trình độ chuyên môn cao, giàu Y đức và xem đây là nhân tố cốt lõi để hướng tới sự hài lòng của người bệnh.

 Phát biểu tại buổi Lễ, Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuyên đánh giá cao sự quyết tâm của ban lãnh đạo, cán bộ Bệnh viện C Đà Nẵng. Bệnh viện cần tiếp tục quán triệt sâu sắc đối với cán bộ y tế việc đổi mới, chấn chỉnh phong cách, thái độ phục vụ người bệnh là nhu cầu thiết yếu; tăng cường tuyên truyền, giải thích để người bệnh, người dân thấy được quyền lợi và nghĩa vụ khi đi khám bệnh, chữa bệnh; trách nhiệm phải tôn trọng cán bộ y tế; phê phán những hành vi ứng xử không tốt với cán bộ y tế. Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuyên mong muốn, tập thể cán bộ Bệnh viện C Đà Nẵng thực hiện cam kết này đạt kết quả cao, xây dựng hình ảnh đẹp của người cán bộ y tế Việt Nam.

Đặng Văn Trí

Phó Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện