Lễ công bố quyết định bổ nhiệm Phó Giám Đốc chuyên môn

Lễ công bố quyết định bổ nhiệm Phó giám đốc chuyên môn 

Sáng ngày 17/5/2016 GS.TS Lê Quang Cường Thứ trưởng Bộ Y Tế đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Y Tế về việc bổ nhiệm Phó giám đốc chuyên môn Bệnh viện C Đà Nẵng cho TS.BS Võ Đắc Truyền.