Hội nghị khoa học 3 Bệnh viện Bảo vệ chăm sóc sức khoẻ cán bộ

Hội nghị khoa học 3 Bệnh viện Bảo vệ chăm sóc sức khoẻ cán bộ

Ngày 24-5-2016 Bệnh viện C Đà Nẵng đã tổ chức hội nghị khoa học 3 BV bảo vệ sức khỏe cán bộ lần thứ II gồm Bệnh viện C Đà Nẵng,Bệnh viện Hữu nghị, và Bệnh viện Thống Nhất , là 3 bệnh viện trong hệ thống bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cán bộ của Đảng và Nhà nước.

Đây là diễn đàn trao đổi thông tin, chia sẻ kết quả nghiên cứu khoa học và thực hành lĩnh vực nội, ngoại khoa và các chuyên khoa khác.Tại hội nghị khoa học với sự có mặt của Chủ toạ đoàn là Giáo sư, tiến sĩ đầu ngành, với 40 bài báo cáo của các báo cáo viên được quan tâm và đánh giá là có chất lượng chuyên môn cao.