Giới thiệu về Đoàn Thanh Niên Bệnh viện

  1. ỊCH SỬ THÀNH LẬP:
  1. Lịch sử thành lập và các lãnh đạo tiền nhiệm:

Bệnh viện C Đà Nẵng ngày nay là tiền thân của Ban Dân y, Bệnh viện I và Bệnh viện II của Khu ủy Khu V cũ, sau ngày giải phóng về tiếp quản Bệnh viện Việt Đức – Đà Nẵng (do Hội Malterser của CHLB Đức xây dựng năm 1968) và được Thường vụ Khu ủy Khu V đặt tên là Bệnh viện C (Đà Nẵng). Ngày 26/5/1976 Bộ trưởng Bộ Y tế ra Quyết định số 515-QĐ/BYT thành lập bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế và có nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cán bộ trung cao cấp của Đảng và Nhà nước thuộc các tỉnh khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Qua 40 năm xây dựng và phát triển, đến nay Bệnh viện C Đà Nẵng là bệnh viện tuyến Trung ương hạng I, với quy mô 750 giường bệnh, 42 khoa/phòng/trung tâm và gần 650 cán bộ viên chức.

Công đoàn cơ sở Bệnh viện C Đà Nẵng ra đời cùng với việc thành lập Bệnh viện và lúc bấy giờ trực thuộc trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng, đến tháng 7/2005 chuyển về Công đoàn Y tế Việt Nam quản lý cho đến nay. Sự phát triển của Công đoàn cơ sở Bệnh viện C Đà Nẵng gắn liền quá trình xây dựng, trưởng thành và lớn mạnh của Bệnh viện. Trải qua các thời kỳ với sự dẫn dắt của các đồng chí Lãnh đạo công đoàn Bệnh viện tiền nhiệm gồm:

–             Đ/c Nguyễn Thị Sử

–             Đ/c Huỳnh Văn Điểu

–             Đ/c Lê Minh Trưng

–             Đ/c Ngô Văn Thương

–             Đ/c Mai Quang Phổ

–             Đ/c Nguyễn Thị Thanh Bình

  1. Lãnh đạo hiện nay:

Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Bệnh viện C Đà Nẵng hiện nay:

–             Đ/c Nguyễn Hồng Dũng – Chủ tịch

–             Đ/c Đặng Văn Trí – Phó Chủ tịch

–             Đ/c Nguyễn Thị Trung – Phó Chủ tịch kiêm Trưởng Ban nữ công

–             Đ/c Nguyễn Đình Quốc Việt – Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra

–             Và 09 đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Bệnh viện.

Công đoàn cơ sở Bệnh viện C Đà Nẵng hiện có 35 Tổ công đoàn, với 611 đoàn viên công đoàn (chiếm 611/647 = 94,4% trong tổng số CBVCLĐ toàn Bệnh viện), trong đó nữ: 405 đoàn viên (chiếm 405/611 = 66,3% tổng số đoàn viên). Về trình độ đoàn viên công đoàn: sau đại học có 97 người (Tiến sĩ: 05, Thạc sĩ: 30, BSCK2: 8, BSCKI: 54), đại học có 154 người, cao đẳng có 23 người, trung cấp có 251 người và trình độ khác có 61 người. Xác định rõ vai trò và nhiệm vụ của mình, Công đoàn cơ sở Bệnh viện C Đà Nẵng đã có những bước phát triển lớn mạnh, đóng góp quan trọng cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đi lên của Bệnh viện, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

  1. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ:

Dưới sự lãnh đạo của Công đoàn Y tế Việt Nam và Đảng ủy Bệnh viện C Đà Nẵng, Công đoàn cơ sở Bệnh viện C Đà Nẵng thực hiện các chức năng và nhiệm vụ sau:

1. Chức năng:

            – Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức, người lao động.

            – Tuyên truyền, giáo dục công nhân, viên chức, người lao động.

            – Tham gia quản lý, giám sát hoạt động của cơ quan đơn vị.

            – Phát triển đoàn viên, xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh và tham gia xây dựng Đảng.

2. Nhiệm vụ:

– Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, Chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức công đoàn. Giáo dục nâng cao trình độ chính trị, văn hóa, pháp luật, khoa học kỹ thuật, chuyên môn nghiệp vụ. 

– Kiểm tra, giám sát việc thi hành các chế độ, chính sách, pháp luật đảm bảo việc thực hiện quyền lợi của đoàn viên, cán bộ viên chức. Đấu tranh ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng và các tệ nạn xã hội, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Phát hiện và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp lao động và thực hiện các quyền của Công đoàn cơ sở theo quy định của pháp luật.

– Phối hợp với chính quyền để tổ chức thực hiện quy chế dân chủ, tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức; tham gia các Hội đồng xét và giải quyết các quyền lợi của đoàn viên, cán bộ, viên chức và người lao động; cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp chính đáng của cán bộ, viên chức Bệnh viện.

– Tổ chức và vận động đoàn viên, công nhân viên chức lao động hăng hái tham gia các phong trào thi đua, thực hiện tốt nghĩa vụ của cán bộ, viên chức, người lao động và tham gia quản lý bệnh viện, cải tiến lề lối làm việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác. 

– Phát triển, quản lý đoàn viên, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh và tham gia xây dựng Đảng.

III. THÀNH TÍCH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG ĐOÀN BỆNH VIỆN:

1. Vận động đoàn viên công đoàn thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao về công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân:

            Qua các thời kỳ phát triển, là lực lượng lao động chủ yếu của Bệnh viện, Công đoàn cơ sở Bệnh viện C Đà Nẵng đã thực hiện có hiệu quả các chức năng của công đoàn, phối hợp cùng chính quyền hoàn thành có chất lượng các nhiệm vụ chính trị, đáp ứng nhu cầu xã hội, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hoàn thành tốt công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ trong khu vực Miền Trung và Tây Nguyên.

            Đến nay, mỗi năm Bệnh viện đã khám và điều trị ngoại trú cho trên 300.000 lượt bệnh nhân, điều trị nội trú cho gần 15.000 lượt bệnh nhân, phẫu thuật cho trên 2.500 bệnh nhân và mỗi năm cũng có trên 100.000 bệnh nhân với trên 500.000 xét nghiệm được thực hiện, 50.000 lượt bệnh nhân siêu âm và trên 25.000 lượt bệnh nhân chụp CTscan. Bệnh viện cũng đã triển khai tốt nhiều kỹ thuật cao và kỹ thuật mới phục vụ bệnh nhân, nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh. Là một trong số ít các bệnh viện trong khu vực thực hiện tốt các kỹ thuật như chụp và can thiệp động mạch vành, phẫu thuật nội soi cột sống, thay khớp háng toàn phần, thay khớp gối toàn phần, … tạo được sự phát triển vũng chắc của Bệnh viện và là một địa chỉ đáng tin cậy của người bệnh.

2. Công đoàn Bệnh viện tổ chức tốt công tác tuyên truyền, giáo dục và các phong trào thi đua trong CBVCLĐ:

            Bên cạnh thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, Công đoàn Bệnh viện đã thường xuyên tổ chức tốt các phong trào thi đua do Bộ Y tế, Công đoàn Y tế Việt Nam và địa phương phát động. Điển hình như: “Phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Phong trào người thầy thuốc giỏi phải đồng thời như người mẹ hiền”, “Phong trào thi đua Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Phong trào thi đua nâng cao đạo đức nghề nghiệp và thực hiện Quy tắc ứng xử”, “Phong trào Xanh-Sạch-Đẹp”, “Phong trào Thể thao – Văn nghệ”, Công tác dân vận và các hoạt động từ thiện xã hội, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng,…

            Việc tổ chức tốt các phong trào thi đua, Công đoàn cơ sở Bệnh viện C Đà Nẵng đã tạo được khí thế thi đua sôi nổi, tạo nên động lực to lớn trong các hoạt động của Bệnh viện. Mỗi đoàn viên công đoàn Bệnh viện đã hăng hái thi đua, phát huy mọi tiềm năng lao động, sáng tạo, đoàn kết cùng nhau lập nhiều thành tích để xây dựng Bệnh viện vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị cấp trên giao, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của Ngành và của đất nước. Từ các phong trào thi đua, đã có nhiều tập thể và cá nhân đạt được các thành tích xuất sắc, được nhận Bằng Lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bằng Lao động sáng tạo của Liên đoàn Lao động Thành phố Đà Nẵng và nhiều khen thưởng xứng đáng khác.

3. Công đoàn Bệnh viện thường xuyên chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ và các hoạt động xã hội:

            Công đoàn cơ sở Bệnh viện C Đà Nẵng cũng đã thường xuyên tổ chức giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách, bảo vệ quyền được làm việc, được học tập, được nghỉ ngơi, được bày tỏ chính kiến cho cán bộ, viên chức và người lao động, cùng với chính quyền giải quyết thoả đáng, đúng pháp luật, đúng quy chế đối với những đề nghị hợp pháp chính đáng của người lao động. Công tác xây dựng đời sống vật chất của cán bộ viên chức không ngừng được nâng cao qua các thời kỳ. Công đoàn cùng chính quyền thực hiện tốt công khai minh bạch các quỹ phúc lợi, quỹ thu nhập tăng thêm trong các ngày lễ, tết, tạo thêm nhiều việc làm tăng thu nhập cho người lao động bằng các hoạt động chuyên môn, hoạt động dịch vụ, đảm bảo đời sống vật chất và tinh thần cho các đoàn viên công đoàn để công tác tốt. Trong mọi hoàn cảnh luôn chú trọng quan tâm tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao; tổ chức “Hội thi cắm hoa nhân ngày Quốc tế phụ nữ”, tổ chức thi “Ẩm thực quê hương”, “Hội thi giọng hát hay karaoke”, tổ chức đi dã ngoại, tham gia các hội thi thể dục thể thao của khu vực và của Ngành… các hoạt động này luôn là đời sống tinh thần không thể thiếu trong hoạt động của Bệnh viện.

4. Công tác phát triển đoàn viên và tổ chức công đoàn, xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh:

            Trải qua các thời kỳ, Công đoàn cơ sở Bệnh viện C Đà Nẵng luôn chú trọng các hoạt động đặc trưng của công đoàn đối với tất cả các tổ công đoàn của đơn vị, tạo điều kiện tốt cho công tác xây dựng công đoàn vững mạnh cả về chính trị tư tưởng và tổ chức, đặc biệt các hoạt động thực tiễn của mạng lưới tổ ấm công đoàn trong các công việc cụ thể như thăm hỏi khi ốm đau và mắc các bệnh hiểm nghèo; công việc hiếu, hỷ; giúp đỡ nhau khi gặp khó khăn; tổ chức nhiều hoạt động nhân đạo, hoạt động xã hội và cộng đồng, hoà nhập với hoạt động địa phương. Công tác bồi dưỡng tư tưởng chính trị, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác công đoàn, bồi dưỡng nhận thức cho viên chức và lao động trẻ được duy trì đều đặn, góp phần nâng cao sức mạnh khối đoàn kết của đội ngũ lao động, tạo động lực cho phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị.

5. Các thành tích nổi bật của Công đoàn Bệnh viện:

            Qua 40 năm xây dựng và phát triển của Công đoàn cơ sở Bệnh viện C Đà Nẵng, được sự chỉ đạo sâu sát của Công đoàn Y tế Việt Nam và sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng bộ Bệnh viện, tập thể đoàn viên công đoàn đã vượt lên trên những khó khăn thử thách, nỗ lực lao động sáng tạo, đoàn kết thống nhất, xứng đáng là ngọn cờ tập hợp toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị cao cả mà Bộ Y tế đã giao. Với những nỗ lực đó, Công đoàn cơ sở Bệnh viện C Đà Nẵng xứng đáng nhận được các phần thưởng cao quý sau:

Huân chương Lao động hạng Ba (năm 2013).

Cờ Thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (năm 2008, 2011).

Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Cờ thi đua của Công đoàn Y tế Việt Nam (năm 2013, 2014).

Bằng khen của Công đoàn Y tế Việt Nam.

Một số hình ảnh