Phát động tuần lễ truyền thông chống kháng thuốc tại Bệnh viện C Đà Nẵng

Hưởng ứng thông điệp của Tổ chức Y Thế Giới: Quản lý sử dụng kháng sinh cho tương lai Không lạm dụng-Không dùng sai chỉ định

TS.BS CKII Nguyễn Tấn Dũng, trình bày Kế hoạch số 1014/QĐ-BYT ngày 25/9/2018 triển khai truyền thông về phòng, chống kháng thuốc từ năm 2018 đến 2020 và những giải pháp sử dụng kháng sinh hợp lý tại bệnh viện (tài liệu đính kèm).

Tiếp theo là lề ký cam kết của các trưởng khoa/trung tâm với 4 nội dung:

1. Chỉ kê kháng sinh khi thật sự cần thiết

2. Giáo dục cho người bệnh

3. kiểm soát nhiễm khuẩn tốt

4. Giám sát tình hình tiêm chủng