Khảo sát các chủng vi khuẩn hiếu khí gây bệnh trong bệnh mũi xoang

KHẢO SÁT CÁC CHỦNG VI KHUẨN HIẾU KHÍ GÂY BỆNH VÀ TÌNH HÌNH ĐỀ KHÁNG KHÁNG SINH TRONG BỆNH VIÊM MŨI XOANG MẠN TÍNHTẠI BỆNH VIỆN C ĐÀ NẴNG ( xem chi tiết)