Phụ trách Phòng GĐYK Phạm Hữu Quốc

Lý lịch khoa học

Họ và tên Phạm Hữu Quốc
Giới tính Nam
Năm sinh  
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Bác sỹ CKII
Đơn vị công tác  
Chức vụ  
Học vị  
Lĩnh vực NCKH  
Chuyên ngành  Bác sĩ