Quản lý ISO xét nghiệm

THÔNG TIN VỀ LỚP ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ

Nhằm nâng cao hiểu biết về hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 15189: 2012, góp phần thúc đẩy sự phát triển công tác xét nghiệm phục vụ chẩn đoán. Ngày 09 tháng 11 năm 2019, được sự cho phép của Lãnh đạo Bệnh viện, Bệnh viện C Đà Nẵngphối hợp cùng Văn phòng công nhận năng lực đánh giá sự phù hợp về tiêu chuẩn chất lượng (AOSC) tổ chức khóa đào tạo tiêu chuẩn ISO 15189:2012 với học phần “ Đánh giá và đánh giá nội bộ”.

Tại khóa đào tạo, TS. BS Võ Đắc Truyền, Phó Giám đốc Bệnh viện phát biểu khai mạc chào mừng. Tham gia lớp học có lãnh đạo bệnh viện, phòng đào tạo chỉ đạo tuyến, phòng quản lý chất lượng, trưởng khoa cùng nhân viên các khoa xét nghiệm: Hóa sinh, Huyết học, Vi sinh, Giải phẩu bệnh.

Các giảng viên của Văn phòng công nhận năng lực đánh giá sự phù hợp về tiêu chuẩn chất lượng (AOSC) đã truyền đạt những kiến thức cơ bản về đánh giá và đánh giá nội bộ, qua đó các học viên học đều được AOSC cấp chứng chỉ đào tạo.

THÔNG TIN VỀ KHÓA HỌC AN TOÀN SINH HỌC

Với xu thế nâng cao nhận thức cũng như thực hành tốt công tác đảm bảo An toàn sinh học trong phòng xét nghiệm. Ngày 21 đến 23 tháng 11 năm 2019, Bệnh viện C Đà Nẵng phối hợp với Viện Pasteur Nha Trang tổ chức khóa đào tạo: “Nguyên tắc và thực hành an toàn sinh học trong phòng xét nghiệm cấp I, cấp II”

TS. BS Võ Đắc Truyền cùng toàn thể học viên chào mừng đoàn giảng viên đào tạo tời từ Viện Pasteur Nha Trang

Tham dự khóa đào tạo, học viên đã được cung cấp những kiến thức bổ ích về An toàn sinh học tại phòng xét nghiệm như: Lây nhiễm liên quan đến phòng xét nghiệm; Đánh giá nguy cơ sinh học; Các yêu cầu đối với phòng xét nghiệm an toàn sinh học cấp I, cấp II theo quy định của Bộ Y Tế; An toàn hóa chất trong phòng xét nghiệm; Trang thiết bị an toàn sinh học trong phòng xét nghiệm; Phòng ngừa và xử lý sự cố trong phòng xét nghiệm…Bên cạnh đó, học viên đã được thực hành về các nội dung  an toàn sinh học, cách sử dụng các trang thiết bị như tủ an toàn sinh học, nồi hấp tiệt trùng…

Khoa Hóa sinh – Bệnh viện C Đà Nẵng