Kế hoạch hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2019

KẾ HOẠCH HƯỞNG ỨNG CHIẾN DỊCH LÀM CHO THẾ GIỚI SẠCH HƠN NĂM 2019

Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn do Australia khởi xướng từ năm 1993 và được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) phát động trên phạm vi toàn cầu, tổ chức định kỳ vào tuần thứ 3 tháng 9 hàng năm. Chiến dịch đã trở thành một trong những sự kiện môi trường quốc tế thường niên, thu hút sự tham gia hưởng ứng của hàng trăm triệu người và hơn 130 quốc gia trên thế giới. Chiến dịch là dịp quy tụ các doanh nghiệp, nhóm cộng đồng, trường học, cá nhân và các quốc gia trên toàn cầu cùng tham gia các hoạt động cải thiện và bảo vệ môi trường, thu gom, xử lý, tái chế chất thải, phổ biến, tuyên truyền cho cộng đồng…

Chiến dịch năm 2019 được phát động và tổ chức trên toàn cầu từ ngày 20 – 22 tháng 9. Chủ đề năm 2019 được Liên Hợp Quốc lựa chọn tập trung vào vấn đề ô nhiễm rác thải nhựa, theo đó, khuyến khích tất cả các quốc gia và địa phương cùng nhau hành động để chống lại ô nhiễm rác thải nhựa. Tại Việt Nam, Bộ Tài nguyên & Môi trường lựa chọn chủ đề hưởng ứng “ Hành động địa phương, tác động toàn cầu”, trong đó tập trung chính vào vấn đề giảm thiểu, chống ô nhiễm rác thải nhựa. Đây là nội dung thiết thực, cấp bách trong bối cảnh nhiều quốc gia trên thế giới đang nỗ lực loại bỏ ô nhiễm do rác thải nhựa, đồng thời kêu gọi hệ thống chính trị, các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và đồng bào cả nước cùng chung tay, đồng lòng, quyết tâm hành động và thực hiện mục tiêu chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đến năm 2021, các cửa hàng, chợ, siêu thị ở đô thị không sử dụng đồ nhựa dùng một lần, phấn đấu đến năm 2025, cả nước không sử dụng đồ nhựa dùng một lần.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Y tế về việc hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2019, Bệnh viện C Đà Nẵng đã tiến hành xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện với các nội dung hoạt động cụ thể:

  1. Phổ biến, tuyên truyền đến từng công chức, viên chức, người lao động, người bệnh, người nhà người bệnh về ý nghĩa, nội dung Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn và chủ đề Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2019: “Hành động địa phương, tác động toàn cầu”.
  2. Ra quân tổng vệ sinh môi trường khuôn viên bệnh viện, thu gom chất thải, khơi thông cống rãnh, phát quang, chăm sóc vườn cây tại bệnh viện trong chiều ngày 4/10/2019.
  3. Treo băng rôn tại bệnh viện với chủ đề Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2019.

Thông điệp:

Hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn 2019:

Hành động địa phương, tác động toàn cầu.