Phê duyệt kỹ thuật trong khám, chữa bệnh thực hiện tại Bệnh viện C Đà Nẵng

Danh mục kỹ thuật được phê duyệt bổ sung trong khám, chữa bệnh thực hiện tại Bệnh viện C Đà Nẵng. Tải file tại đây!