Bệnh viện C Đà Nẵng công bố cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe

Thực hiện Nghị định số 111/2017/NĐ-CP ngày 05/10/2017 của Chính phủ quy định về tổ chức đào tạo thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe, Bệnh viện C Đà Nẵng đã tích cực triển khai thực hiện Nghị định theo hướng dẫn của Cục Khoa học Công nghệ Bộ Y tế và đã hoàn thành các thủ tục công bố bệnh viện C là cơ sở đào tạo thực hành cho sinh viên khối ngành sức khỏe theo qui định của Nghị định 111/2017/NĐ-CP của chính phủ.

Trong những năm qua Bệnh viện C Đà Nẵng là cơ sở thực hành cho sinh viên của các Trường Đại học đào tạo khối ngành sức khỏe trong khu vực: Đại học Y- Dược Huế, Đại học Kỹ thuật Y- Dược Đà Nẵng, Khoa Y- Dược Đại học Đà Nẵng, Đại học Duy Tân, Đại học Đông Á. Trong năm 2018 bệnh viện C Đà Nẵng đã phối hợp với các Trường nêu trên để đào tạo thực hành cho 4.052 sinh viên với các mã ngành: Đại học Y khoa, Đại học Dược, Đại học điều dưỡng, Đại học kỹ thuật xét nghiệm y học, Đại học kỹ thuật hình ảnh y học, Đại học kỹ thuật phục hồi chức năng, Cao đẳng điều dưỡng.

Bệnh viện C Đà Nẵng công bố danh sách người giảng dạy thực hành, số lượng, loại hình, ngành, chuyên ngành, trình độ đào tạo thực hành, số lượng tối đa người học thực hành có thể nhận, số lượng người học thực hành đang thực hành tại bệnh viện (theo phụ lục đính kèm) để các cơ sở giáo dục phối hợp với bệnh viện đào tạo thực hành có chất lượng theo qui định của Nghị định 111.

File đính kèm tại đây!