Tin hoạt động Đảng bộ Bệnh viện C Đà Nẵng

Ngày 20/7/2016, Đảng bộ Bệnh Viện C Đà Nẵng tổ chức hội nghị quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XXI Đảng bộ thành phố Đà Nẵng, đồng thời Đảng bộ bệnh viện triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XXI Đảng bộ thành phố Đà Nẵng, Nghị quyết Đại hội lần thứ VIII Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố Đà Nẵng, thực hiện chương trình hành động của Đảng bộ Bộ Y tế.

            Toàn thể cán bộ, đảng viên Bệnh viện C Đà Nẵng đã học tập 3 chuyên đề:

            Chuyên đề 1: Những nội dung cơ bản của Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu lần thứ XII của Đảng

            Chuyên đề 2: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2011 – 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016 – 2020

            Chuyên đề 3: Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay, phương hướng và giải pháp tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI)

            Đến dự và triển khai Nghị quyết có các đồng chí: Đ/c Phạm Quý, Thường vụ, trưởng ban Dân vận Thành ủy Đà Nẵng, Đ/c Bùi Văn Tiếng Chủ tịch liên hiệp các hội Văn học-Nghệ thuật Đà Nẵng, Đ/c Bùi Xuân phó trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng.

Một số hình ảnh