Thông báo tuyển dụng viên chức

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC      (1). THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG:  Tải thông tin về, Phụ lục 2, Phụ lục 3      (2). PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN: Tải thông tin về      (3). TÀI LIỆU ÔN TẬP (phần nội dung Nghiệp vụ): .Tải thông tin về      (4). VĂN BẢN PHÁP LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN TUYỂN DỤNG:  Tải thông tin về  

MỤC NHẮN GỬI YÊU THƯƠNG SỐ 2

MỤC NHẮN GỬI YÊU THƯƠNG SỐ 2  Ngày 07/08/2020          Sau khi hoàn thành thời gian phong tỏa tại Bệnh viện C Đà Nẵng, ngoài những lời cảm ơn, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân còn gửi gắm lời tri ân tới cán bộ nhân viên bệnh viện tại khu cách ly thông qua những mảnh

ĐẢM BẢO CÔNG TÁC LỌC MÁU TRONG THỜI KỲ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

ĐẢM BẢO CÔNG TÁC LỌC MÁU TRONG THỜI KỲ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 Ngày 05/08/2020 Trong số những bệnh nhân mắc và nguy cơ mắc COVID-19, đối tượng được quan tâm đặc biệt nhất là những bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối đang lọc máu chu kỳ. Bởi khả năng mắc cao khi bệnh nhân bắt buộc phải

ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC DINH DƯỠNG TRONG KHU CÁCH LY

ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC DINH DƯỠNG TRONG KHU CÁCH LY Ngày 04/08/2020          Hiểu rõ được vai trò quan trọng của dinh dưỡng là nhu cầu không thể thiếu, là yếu tố môi trường rất quan trọng đối với sức khỏe, thể lực và trí tuệ mỗi người trong cuộc chiến lâu dài này, Ban Giám đốc