Thư mời chào giá Sợi quang tán sỏi laser 550 micromet

Bệnh viện C Đà Nẵng có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Mua sợi quang tán sỏi laser 550 micromet dùng theo máy tán sỏi hãng Accutech, với nội dung cụ thể như file đính kèm:

File đính kèm: YCBG Sợi quang tán sỏi 550 micromet – 2024