THƯ MỜI CHÀO GIÁ van 3 ngã điện từ Máy đông máu tự động Coapressta 2000

Bệnh viện C Đà Nẵng có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Sửa chữa, thay thế van 3 ngã điện từ Máy đông máu tự động Coapressta 2000, với nội dung cụ thể như file đính kèm:

File đính kèm: 5.Chào giá van 3 ngã