THƯ MỜI CHÀO GIÁ sửa chữa thang máy 11 tầng và 3 tầng

Bệnh viện C Đà Nẵng có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Sửa chữa, thay thế linh kiện thang máy 11 tầng và 3 tầng, với nội dung cụ thể như file đính kèm:

File đính kèm: 4.Chào giá sửa chữa thang máy