THƯ MỜI CHÀO GIÁ Dây làm ấm của máy làm ấm máu ASTOFLO plus

Bệnh viện C Đà Nẵng có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Sửa chữa, thay thế Dây làm ấm của Máy làm ấm máu ASTOFLO plus, với nội dung cụ thể như file đính kèm:

File đính kèm: 2.Chào giá Dây làm ấm