THƯ MỜI BÁO GIÁ Kiểm định 2 thang máy 5 tầng và 2 thang máy 3 tầng

Bệnh viện C Đà Nẵng có kế hoạch Kiểm định 2 thang máy 5 tầng và 2 thang máy 3 tầng.

Đề nghị Quý Công ty chào giá đã bao gồm thuế, phí theo quy định và toàn bộ chi phí thực hiện dịch vụ tại đơn vị sử dụng.

Thời gian nhận báo giá đến hết ngày 22/06/2023. 

Danh mục báo giá: Chi tiết theo phụ lục đính kèm. Thư mời chào giá