Thư mời quan tâm chào giá quạt treo tường tại Khoa Thăm dò chức năng – Bệnh viện C Đà Nẵng

         Bệnh viện C Đà Nẵng có kế hoạch về việc trang bị quạt treo tường tại Khoa Thăm dò chức năng . Để có cơ sở lựa chọn giá của các đơn vị, Bệnh viện kính mời các đơn vị quan tâm chào giá theo kế hoạch nói trên (có phụ lục kèm theo)

        File đính kèm TMCG QUAT TDCN