Thư mời chào giá trang thiết bị Y tế

Bệnh viện C Đà Nẵng có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu mua 59 danh mục trang thiết bị của Dự án mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác khám chữa bệnh Bệnh viện C Đà Nẵng thuộc danh mục Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã

Thư mời chào giá thuốc tân dược

Bệnh viện C Đà Nẵng có kế hoạch triển khai mua sắm gói thầu mua thuốc phục vụ cho công tác điều trị tại Bệnh viện.  Để có cơ sở xây dựng dự toán, kinh phí mua sắm; Bệnh viện kính mời các Nhà thầu quan tâm có đủ năng lực, kinh nghiệm, và có khả năng cung ứng chào

BỆNH VIỆN C ĐÀ NẴNG “KẾT SỨC MẠNH, NỐI THÀNH CÔNG”

Những hoạt động tiếp nối nhau trong chuỗi sự kiện chào mừng ngày Quốc Tế phụ nữ 08/3 do Công đoàn Bệnh viện C Đà Nẵng tiếp tục diễn ra với hơn 400 đoàn viên nam nữ toàn viện thoả sức vui chơi với chương trình Team Building tại làng sinh thái khu vực Hoà Bắc, Thành Phố Đà Nẵng.

Thư mời chào giá vật tư y tế, hóa chất lần 1 năm 2024

Bệnh viện C Đà Nẵng có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu mua bổ sung vật tư y tế, hóa chất lần 1 năm 2024 như file đính kèm. File đính kèm: YCBG bổ sung lần 1 Phụ lục kèm theo:

Thư mời chào giá Vật tư y tế, hóa chất năm 2024

Bệnh viện C Đà Nẵng có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu mua cấp bách một số vật tư y tế, hóa chất năm 2024 nội dung như file đính kèm. File đính kèm:  YCBG Cấp bách Phụ lục kèm theo: