Bệnh viện C Đà Nẵng tổ chức Hội nghị đại biểu viên chức, người lao động năm 2024

Thực hiện Hướng dẫn số 800/HD-BYT-CĐYT ngày 16/7/2019 của Bộ Y tế và Công đoàn Y tế Việt Nam về việc tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân tại cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế. Ngày 28/12/2023, Bệnh

Thư mời chào giá chương trình ngoại kiểm

Bệnh viện C Đà Nẵng có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu Cung cấp chương trình ngoại kiểm năm 2024 của Bệnh viện C Đà Nẵng, với nội dung cụ thể như file đính

Thư mời chào giá Vật tư tiêu hao và Hóa chất xét nghiệm

Bệnh viện C Đà Nẵng có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua cấp bách danh mục Vật tư tiêu hao và hóa chất xét nghiệm, với nội dung cụ thể như

Về Nguồn – về với đất thiêng Quảng Trị

Hướng đến kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh – Liệt sỹ 27/7/1947 – 27/7/2023, chi bộ 6 nói riêng, Đảng bộ Bệnh viện C Đà Nẵng nói chung đã có chuyến đi  “Về Nguồn” do đồng chí Nguyễn Trọng Thiện – Bí thư Đảng ủy, giám đốc Bệnh viện dẫn đoàn. Cùng đi có đại diện lãnh đạo Đảng