THƯ MỜI BÁO GIÁ số 1774/BVC-VTTB NGÀY 25/11/2022 Về việc thay thế vật liệu hệ thống lọc nước RO số 01 tại khoa Thận nhân tạo – Lọc máu

THƯ MỜI BÁO GIÁ Về việc thay thế vật liệu hệ thống lọc nước RO số 01 tại khoa Thận nhân tạo – Lọc máu   Kính gửi: Quý công ty                                                      Bệnh viện C Đà Nẵng có kế hoạch thay thế vật liệu hệ thống lọc nước RO số 01 tại khoa Thận nhân tạo – Lọc máu,

THƯ MỜI BÁO GIÁ số 1775/BVC-VTTB NGÀY 25/11/2022 Về việc cung cấp báo giá  Bảo dưỡng UPS SOCOMEC Hệ thống máy MRI và DSA

THƯ MỜI BÁO GIÁ Về việc cung cấp báo giá  Bảo dưỡng UPS SOCOMEC Hệ thống máy MRI và DSA Kính gửi: Quý công ty Bệnh viện C Đà Nẵng có kế hoạch Bảo dưỡng UPS SOCOMEC của hai Hệ thống MRI và DSA, cụ thể: UPS SOCOMEC, Model: Delphys GP 2.0, số lượng: 01 bộ UPS SOCOMEC, Model: Delphys

THƯ MỜI BÁO GIÁ SỐ 1760/TM-BVC NGÀY 24 THÁNG 11 NĂM 2022 về việc giám sát khảo sát địa chất phục vụ Lập dự án đầu tư của Bệnh viện C Đà Nẵng

THƯ MỜI BÁO GIÁ Kính gửi: Các đơn vị quan tâm.             Bệnh viện C Đà Nẵng chuẩn bị triển khai thực hiện gói thầu Gói thầu TV6: Giám sát khảo sát xây dựng            Mục đích: Giám sát gói thầu Khảo sát địa chất giai đoạn lập Báo cáo nghiên

THƯ MỜI BÁO GIÁ SỐ 1759/TM-BVC NGÀY 24 THÁNG 11 NĂM 2022 về việc khảo sát địa chất phục vụ Lập dự án đầu tư của Bệnh viện C Đà Nẵng

THƯ MỜI BÁO GIÁ  Kính gửi: Các đơn vị quan tâm.          Bệnh viện C Đà Nẵng chuẩn bị triển khai thi tuyển phương án kiến trúc dự án “Trung tâm chăm sóc và điều trị chất lượng cao của Bệnh viện C Đà Nẵng” và  lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án.    

THƯ MỜI BÁO GIÁ SỐ 1756/TM-BVC NGÀY 24 THÁNG 11 NĂM 2022 về việc mua sắm dụng cụ phục vụ cho công tác phòng chống lụt bão tại Bệnh viện

THƯ MỜI BÁO GIÁ Kính gửi: Các đơn vị quan tâm             Bệnh viện C Đà Nẵng có kế hoạch mua sắm để phục vụ cho công tác phòng chống lụt bão tại Bệnh viện.           Để có kế hoạch lựa chọn đơn vị cho việc mua sắm nói trên, Bệnh viện kính mời các đơn vị quan tâm

QUYẾT ĐỊNH SỐ 1735/QĐ-BVC NGÀY 23 THÁNG 11 NĂM 2022 Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Các gói thầu 01, 02, 03 thuộc dự án mua Hoá Chất, vật tư tiêu hao năm 2022 bằng nguồn thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và nguồn thu hợp pháp khác Bệnh viện C Đà Nẵng

Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Các gói thầu 01, 02, 03 thuộc dự án mua Hoá Chất, vật tư tiêu hao năm 2022 bằng nguồn thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và nguồn thu hợp pháp khác Bệnh viện C Đà Nẵng. Link tải file: https://drive.google.com/file/d/1QEUb39DJkOP-y6QzE6Oot9F_qFLg3n0F/view?usp=sharing