CÔNG ĐOÀN BỆNH VIỆN C ĐÀ NẴNG BÀN GIAO NHÀ CÔNG VỤ, TẶNG 300 SUẤT QUÀ TẾT VÀ PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 TẠI TRẠM Y TẾ XÃ ĐĂK TƠ LUNG, HUYỆN KON RẪY, TỈNH KON TUM

       Ngày 09/01/2021, Công đoàn Bệnh viện C Đà Nẵng hoàn thành và bàn giao Nhà công vụ cho cán bộ y tế tại Trạm Y tế xã Đăk Tơ Lung, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum thuộc Chương trình “Hỗ trợ cán bộ y tế vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn thuộc 62 huyện

Quyết định 1659/QĐ-BVC ngày 8/12/2020; Quyết định 1673/QĐ-BVC ngày 11/12/2020 và Báo cáo công tác đấu thầu năm 2020 của phòng Hành chính Quản trị – Bệnh viện C Đà Nẵng

1/ Quyết định 1659/QĐ-BVC ngày 8/12/2020 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu – Gói 01:Cung cấp dịch vụ vệ sinh làm sạch bệnh viện năm 2020-2021 File đính kèm: QĐ 1659 ngày 08.12.2020 2/ Quyết định 1673/QĐ-BVC ngày 11/12/2020 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu mua đồ dùng chuyên môn phục vụ

Cập nhật thông tin liên quan đến tính an toàn của thuốc chứa mephenesin (Căn cứ theo Công văn số: 17879/QLD-ĐK ngày 03 tháng 12 năm 2020)

Tình hình lưu hành trên thế giới của thuốc chứa mephenesin: Ngày 21/6/2019, Cơ quan Quản lý Dược Pháp (ANSM) thông báo đình chỉ lưu hành thuốc giãn cơ Decontractyl từ ngày 28/6/2019. Quyết định đình chỉ lưu hành Decontractyl (hoạt chất mephenesin) bắt nguồn từ kết quả đánh giá lại cân bằng lợi ích – nguy cơ của Decontractyl