ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC DINH DƯỠNG TRONG KHU CÁCH LY

ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC DINH DƯỠNG TRONG KHU CÁCH LY Ngày 04/08/2020          Hiểu rõ được vai trò quan trọng của dinh dưỡng là nhu cầu không thể thiếu, là yếu tố môi trường rất quan trọng đối với sức khỏe, thể lực và trí tuệ mỗi người trong cuộc chiến lâu dài này, Ban Giám đốc

ĐÀ NẴNG…HẸN MỘT NGÀY BÌNH YÊN

ĐÀ NẴNG…HẸN MỘT NGÀY BÌNH YÊN Ngày 03/08/2020        Một ngày mới lại bắt đầu ở khu cách ly. Không ai biết hôm nay chuyện gì sẽ đến với mình nhưng trong lòng mọi người ai cũng khấp khởi một niềm tin mãnh liệt, rằng chúng ta nhất định sẽ được về nhà sau 14 ngày. Từng con

HIỆN THỰC SỰ QUAN TÂM, ĐỘNG VIÊN

HIỆN THỰC SỰ QUAN TÂM, ĐỘNG VIÊN Ngày 02/08/2020         Trong chiều tối qua, ngày 01/08/2020,  Bệnh viện C Đà Nẵng đã nhận được nhiều trang thiết bị y tế trong phòng chống dịch COVID-19 theo Quyết định số 3358/QĐ-BYT ngày 30/07/2020 của Bộ Y tế, trong đó bao gồm: 5 máy theo dõi bệnh nhân, 22

BẢO ĐẢM THU GOM, LƯU GIỮ RÁC THẢI TRONG THỜI KỲ PHONG TỎA ĐỂ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

BẢO ĐẢM THU GOM, LƯU GIỮ RÁC THẢI TRONG THỜI KỲ PHONG TỎA ĐỂ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19. Ngày 01/08/2020        Thực hiện theo sự chỉ đạo của Bộ Y Tế tại văn bản số 1734/BYT-MT về việc tăng cường quản lý chất thải trong phòng chống dịch Covid-19, BVC Đà Nẵng đang thực hiện nghiêm túc việc