Phát động tuần lễ truyền thông chống kháng thuốc tại Bệnh viện C Đà Nẵng

Hưởng ứng thông điệp của Tổ chức Y Thế Giới: Quản lý sử dụng kháng sinh cho tương lai Không lạm dụng-Không dùng sai chỉ định TS.BS CKII Nguyễn Tấn Dũng, trình bày Kế hoạch số 1014/QĐ-BYT ngày 25/9/2018 triển khai truyền thông về phòng, chống kháng thuốc từ năm 2018 đến 2020 và những giải pháp sử dụng kháng