Phòng Khám Định Y Khoa

SƠ LƯỢC LỊCH SỬ VÀ CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA PHÂN HỘI ĐỒNG GĐYK TRUNG ƯƠNG II

I)Sơ lược lịch sử và cơ cấu tổ chức Phân Hội đồng Giám định Y khoa Trung ương II.

Phân Hội đồng Giám định Y khoa Trung ương II được thành lập theo quyết định số 1412/BYT-QĐ ngày 26 tháng năm 1976 của Bộ Trưởng Bộ Y Tế

-Từ Năm 1976 đến nay các lãnh đạo là giám đốc Bệnh viện C Đà Nẵng kèm Chủ Tịch Phân Hội đồng Giám định Y khoa Trung ương II đã điều hành và hoàn thành tốt nhiệm vụ của Đảng Và Nhà Nước giao phó.

Hiện tại :

-Bác sỹ CKII Nguyễn Tường Vân – Giám đốc Bệnh viện C Đà Nẵng- Chủ Tịch Phân Hội đồng Giám định Y khoa Trung ương II

– Thạc sỹ BS Võ Thị Hà Hoa  – Phó Giám đốc Bệnh Viện C Đà Nẵng – Phó Chủ Tịch Chuyên môn Phân Hội đồng Giám định Y khoa Trung ương II

– Bác Sỹ CKI Đặng Xuân Thắng – Phó Chủ Tịch Thường trực Phân Hội đồng Giám định Y khoa Trung ương II

– Ông Thái Đình Hoàng –Phó Giám đốc Sở Lao Động thương binh Xã hội TP Đà Nẵng – Ủy viên chính sách Phân Hội đồng Giám định Y khoa Trung ương II

-Các ủy viên, giám định viên của Phân Hội đồng Giám định Y khoa Trung ương II là trưởng phó khoa Bệnh viện C Đà Nẵng, giám đốc, trưởng phó khoa Bệnh viện Sản Nhi, bệnh viện Ung Bướu, bệnh viện Da Liễu, bệnh viện Tâm Thần Đà Nẵng.

II) Chức năng, nhiệm vụ Phân Hội đồng Giám định Y khoa Trung ương II.

1.Khám giám định phúc quyết cho các đối tượng giám định y khoa, vượt khả năng, không đồng ý với kết quả giám định của hội đồng giám định y khoa tỉnh, thành phố thuộc khu vực miền Trung và Tây Nguyên gồm : Tp Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Gia Lai, Kon Tum, Đăk Lăk, Đăk Nông, Thừa Thiên Huế.

2.Thực hiện các nhiệm vụ khác về chỉ đạo chuyên môn, nghiệp vụ, giám định y khoa theo sự phân cấp và chỉ đạo thống nhất của Bộ Y Tế và Viện Giám Định Y Khoa

3.Khám sức khỏe tuyển dụng, định kỳ các cơ quan đơn vị nằm trên địa bàn khu vực miền Trung và Tây Nguyên

Hội đồng Giám Định Y Khoa TW2 tại Đà Nẵng