THƯ MỜI CHÀO GIÁ Bóng đèn cho máy Siemens Advia 1800 và Bóng đèn cho máy Furuno CA800

Bệnh viện C Đà Nẵng có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua Bóng đèn cho máy Siemens Advia 1800 và Bóng đèn cho máy Furuno CA800, với nội dung cụ thể như sau:

      I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

 1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện C Đà Nẵng. Địa chỉ: Số 122 đường Hải Phòng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.
 2. Thông tin liên hệ người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

     BS CKII. Nguyễn Anh Tuấn, SĐT: 0905 188 219; Email: vattubvc@gmail.com.

 1. Cách thức tiếp nhận báo giá:

– Nhận trực tiếp tại phòng Văn thư – Bệnh viện C Đà Nẵng. Đ/c: Số 122 đường Hải Phòng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng trong giờ hành chính các ngày trong tuần từ thứ Hai đến thứ Sáu.

– Địa chỉ mail: vattubvc@gmail.com nhận file mềm và bản scan.

 1. Thời hạn nhận báo giá: Từ 8h00phút ngày 23 tháng 5 năm 2024 đến trước 16h30 phút ngày 01 tháng 6 năm 2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm trên sẽ không được xem xét.

 1. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày phát hành.
  II. Nội dung yêu cầu báo giá:
 1. Danh mục thiết bị y tế/linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế (gọi chung là thiết bị): Chi tiết bảng mô tả đính kèm phụ lục 1.
 2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế như sau:

– Địa điểm cung cấp: Bệnh viện C Đà Nẵng. Đ/c: Số 122 đường Hải Phòng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

– Hàng hóa được giao mới 100%, chưa qua sử dụng, được bảo quản và đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

 1. Thời gian giao hàng dự kiến:

– Thời gian cung ứng dự kiến Quý II năm 2024.

 1. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

– Tạm ứng: Không.

– Thời hạn thanh toán: Trong vòng 60 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ chứng từ theo yêu cầu. Chứng từ thanh toán phải phù hợp với quy định của pháp luật.

 1. Hồ sơ báo giá bao gồm:
  a. Báo giá theo mẫu phụ lục 2 đính kèm thông báo này.
  b. Các hãng sản xuất, nhà cung cấp phải đính kèm tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế báo giá (bản giấy hoặc file mềm gửi trực tiếp về địa chỉ của bệnh viện hoặc email quy định tại khoản 3 mục I – Yêu cầu báo giá).
  c.Trường hợp bản giấy chậm trễ trong quá trình vận chuyển gửi về địa chỉ nhận trực tiếp của bệnh viện quy định tại khoản 3 mục I – Yêu cầu báo giá. Các hãng sản xuất, nhà cung cấp phải có file mềm và bản scan của Hồ sơ báo giá theo quy định tại điểm a, b khoản 5 mục này gửi về địa chỉ email của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá trước ngày kết thúc thời hạn nhận báo giá quy định tại khoản 4, mục I – Yêu cầu báo giá; bản giấy phải được gửi về Bệnh viện C Đà Nẵng chậm nhất sau 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc tiếp nhận báo giá.
  Link tải file: YCBG
  Link tải phụ luc: PHỤ LỤC 1 PHỤ LỤC 2