THƯ MỜI CHÀO GIÁ Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc, Bảo hiểm xe cơ giới và Bảo hiểm trách nhiệm trong khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh viện C Đà Nẵng năm 2024-2025

Bệnh viện C Đà Nẵng đang có nhu cầu mua Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc, Bảo hiểm xe cơ giới và Bảo hiểm trách nhiệm trong khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh viện C Đà Nẵng năm 2024-2025 (Chi tiết theo phụ lục danh mục mua bảo hiểm đính kèm thư mời).

Kính mời các đơn vị quan tâm gửi bảng chào giá phí tham gia cung cấp dịch vụ bảo hiểm theo phụ lục danh mục đính kèm gửi về Bệnh viện C Đà Nẵng cụ thể như file đính kèm:

            Bảng chào giá phải bao gồm đầy đủ các loại thuế, phí và lệ phí (nếu có), mức khấu trừ, tỷ lệ phí bảo hiểm, mức trách nhiệm, tổng mức trách nhiệm, các điều khoản bổ sung, hiệu lực báo giá trong vòng 60 ngày, thời hạn bảo hiểm là 12 tháng.

File đính kèm: THU MOI CHAO GIA BAO HIEM 2024-2025