THƯ MỜI CHÀO GIÁ Board mạch Xcont 2008x của Máy X-quang di động Shimadzu

Bệnh viện C Đà Nẵng có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Sửa chữa, thay thế Board mạch Xcont 2008x của Máy X-quang di động Shimadzu, với nội dung cụ thể như file đính kèm:

File đính kèm: 1.Chào giá board mạch máy Shimadzu