Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu Sửa chữa và thay thế linh kiện dây cáp Elevator của hệ thống nội soi mật- tụy ngược dòng ERCP, model: TJF-150 hãng OLYMPUS

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu Sửa chữa và thay thế linh kiện dây cáp Elevator của hệ thống nội soi mật- tụy ngược dòng ERCP, model: TJF-150 hãng OLYMPUS

QD 808.QD-BVC 26.5.2023