Thư mời quan tâm báo giá trang bị tivi cho Khoa Khám Bệnh-Bệnh viện C Đà Nẵng

         Bệnh viện C Đà Nẵng có kế hoạch về việc trang bị Tivi mới tại Khoa Khám bệnh – Bệnh viện C Đà Nẵng. Để có cơ sở lựa chọn giá của các đơn vị, Bệnh viện kính mời các đơn vị quan tâm chào giá theo kế hoạch nói trên (có phụ lục kèm theo).

         File đính kèm Thu moi chao gia Tivi