Thư mời quan tâm báo giá hệ thống phần mềm quản lý bệnh viện tổng thể

      Bệnh viện C Đà Nẵng hiện nay đang có nhu cầu thuê “Hệ thống phần mềm quản lý Bệnh viện tổng thể ” trong vòng 36 tháng, với các hạng mục cụ thể trong file đính kèm sau:

ThuMoiChaoGia PM CNTT 2023-2026_