Thông báo cuộc thi thiết kế biểu trưng(Logo) và khẩu hiệu(Slogan) tại Bệnh viện C Đà Nẵng

   THÔNG BÁO

    Bệnh viên C Đà Nẵng tiến hành tổ chức cuộc thi thiết kế Logo và Slogan để sử dụng riêng cho Bệnh viện. Thể lệ và hình thức tham gia cuộc thi được đính kèm theo thông báo này.

    Trân trọng thông báo !

   Các file đính kèm: TheLeThi Logo va SloganBVC , MauDuThi