Thư mời báo giá về việc cung cấp báo giá Sửa chữa và thay thế linh kiện Một số trang thiết bị y tế

Bệnh viện C Đà Nẵng có kế hoạch Sửa chữa và thay thế linh kiện một số trang thiết bị y tế, cụ thể như sau:

    1.Máy phân tích miễn dịch tự động advia, model: Centaur XPT/Siemens:…

  1. Máy cắt lạnh, Model: CM1950/Leica:..
  1. Máy siêu âm mắt AB Model: US-4000/Nidek:…
  1. Máy đông máu Model: CA 560/Sysmex:…

      Bệnh viện C Đà Nẵng kính mời Quý Công ty quan tâm có đủ năng lực, kinh nghiệm chào giá Sửa chữa và thay thế linh kiện các trang thiết bị y tế trên. Giá chào bao gồm thuế, phí theo quy định và toàn bộ chi phí thực hiện dịch vụ

File đính kèm Thư mời báo giá sửa chữa TB