Thư mời báo giá thiết bị cho khoa Y học Cổ truyền của Bệnh viện C Đà Nẵng

          Bệnh viện C Đà Nẵng có kế hoạch về việc mua trang thiết bị cho khoa Y học Cổ truyền. Để có cơ sở lựa chọn giá của các đơn vị, bệnh viện kính mời các quý đơn vị quan tâm chào giá theo kế hoạch nói trên (có phụ lục kèm theo).

          Đề nghị các quý đơn vị chào giá là giá đã bao gồm thuế và toàn bộ chi phí thực hiện theo quy định.

          Báo giá gửi về: Phòng Văn thư – Bệnh viện C Đà Nẵng.

          Địa chỉ: Số 122 Hải Phòng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.

          Điện thoại: 02363.821.480.

          Thời gian nhận báo giá đến 10h00 ngày  27/03/2023. 

File đính kèm THU MOI TRANG BI YHCT