Thư mời quan tâm mua thuốc phục vụ cho công tác điều trị tại Bệnh viện.

       Bệnh viện C Đà Nẵng có kế hoạch triển khai mua sắm gói thầu mua thuốc phục vụ cho công tác điều trị tại Bệnh viện.

       Để có cơ sở xây dựng dự toán, kinh phí mua sắm; Bệnh viện kính mời các Nhà thầu quan tâm có đủ năng lực, kinh nghiệm, và có khả năng cung ứng chào giá mặt hàng thuốc  nội dung như sau:

  • Danh mục báo giá: Chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Báo giá đã bao gồm  các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có), chi phí vận chuyển giao hàng đến bệnh viện…

  • Địa điểm nhận báo giá: Phòng Văn thư – Bệnh viện C Đà Nẵng

Địa chỉ: 122 Hải phòng, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

Điện thoại: 0236.3821480        Email: bvcdanang@gmail.com

  • Thời gian nhận báo giá: Từ ngày 13/3/2023 đến trước 16h00 ngày23 /3/2023.

Rất mong nhận được sự quan tâm của Quý công ty.

Trân trọng./.

File đính kèm TM ChaoGiaThuoc TanDuoc