Thư mời chào giá bảo trì và sửa chữa Hệ thống X quang răng kỹ thuật số Belmont Khoa Chẩn đoán hình ảnh

      Bệnh viện C Đà Nẵng có kế hoạch về việc bảo trì và sửa chữa Hệ thống X quang răng kỹ thuật số Belmont Khoa Chẩn đoán hình ảnh

File đính kèm: Xquang KTS