Thư mời chào giá bảo trì và sửa chữa hệ thống DR kỹ thuật số Carestream Khoa Chẩn đoán hình ảnh.

     Bệnh viện C Đà Nẵng có kế hoạch bảo trì và sửa chữa hệ thống DR kỹ thuật số Carestream Khoa Chẩn đoán hình ảnh.

File đính kèm:BaoTri DR Stream