Quyết định 273/QĐ-BVC và 276/QĐ-BVC phê duyệt kết quả thầu phục vụ công tác chuyên môn.

         Quyết định 273/QĐ-BVC ngày 03 tháng 3 năm 2023 Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu mua một số danh mục vật tư y tế phục vụ công tác chuyên môn Khoa Ngoại Chấn thương Thần kinh; Khoa Mắt và Khoa Nội Tiêu hóa.

        File đính kèm QĐ 273 3-3-2023

        Quyết định 276/QĐ-BVC ngày 03 tháng 3 năm 2023 về việc phê duyệt chỉ định thầu rút gọn đơn vị cung cấp hóa chất vật tư tiêu hao phục vụ khẩn cấp công tác chuyên môn.

       File đính kèm QĐ 276 3-3-2023