Thư mời chào giá hóa chất xét nghiệm nuôi cấy- phân lập vi khuẩn và làm kháng sinh đồ

          Bệnh viện C Đà Nẵng có kế hoạch về việc hóa chất xét nghiệm nuôi cấy- phân lập vi khuẩn và làm kháng sinh đồ phục vụ cho công tác chuyên môn của Khoa Vi Sinh. Để có cơ sở xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu, bệnh viện kính mời các Quý Công ty quan tâm chào giá hóa chất xét nghiệm nuôi cấy- phân lập vi khuẩn và làm kháng sinh đồ (theo phụ lục đính kèm).

         Đề nghị Quý Công ty quan tâm có đủ năng lực, kinh nghiệm, chào giá hóa chất xét nghiệm nuôi cấy- phân lập vi khuẩn và làm kháng sinh đồ đã bao gồm thuế, phí theo luật định và toàn bộ chi phí vận chuyển đến kho VTYT của bệnh viện.

        Báo giá gửi về:  Phòng Văn thư – Bệnh viện C Đà Nẵng, Số 122 Hải Phòng – Phường Thạch Thang – Q. Hải Châu – Thành phố Đà Nẵng.

        Điện thoại: 02363.821480.

        Thời gian nhận báo giá đến hết ngày   03 / 3 /2023. 

       Trân trọng !

File đính kèm  TM 238 HoaChat ViSinh