Thư mời chào giá mua một số y dụng cụ để phục vụ cho công tác chuyên môn

      Bệnh viện C Đà Nẵng có kế hoạch về việc mua một số y dụng cụ để phục vụ cho công tác chuyên môn của Khoa Ngoại CTTK. Để có cơ sở xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu, bệnh viện kính mời các Quý Công ty quan tâm chào giá một số y dụng cụ (theo phụ lục đính kèm).

File đính kèm TM 180-BVC