Quyết định 158 BVC Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu theo hình thức chỉ định thầu rút gọn Gói thầu: Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác khám chữa bệnh Bệnh viện C Đà Nẵng thuộc danh mục Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội

     Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu theo hình thức chỉ định thầu rút gọn Gói thầu: Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác khám chữa bệnh Bệnh viện C Đà Nẵng thuộc danh mục Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội…

File đính kèm QD 158QD-BVC ngay 09.02.2023