Quyết định số163 BVC-QĐ về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu Mua bộ khuếch đại sóng RF cho Hệ thống cộng hưởng từ MAGNETOM Verio Dot

Quyết định 163 BVC-QĐ ngày 10-2-2023 Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu Mua bộ khuếch đại sóng RF cho Hệ thống cộng hưởng từ MAGNETOM Verio Dot

Tải file quyết định QD so 163.QD.BVC ngay 10.02.2023