QĐ-BVC ngày 07-2-2023 Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua 02 danh mục phim X-quang phục vụ chuyên môn Khoa Chẩn đoán hình ảnh

     Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua 02 danh mục phim X-quang phục vụ chuyên môn Khoa Chẩn đoán hình ảnh

Linke tải file QD 148.QD.BVC