THƯ MỜI CHÀO GIÁ về việc xin cấp giấy phép môi trường của Bệnh viện C Đà Nẵng.

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

 Kính gửi: Các đơn vị quan tâm.

Căn cứ Quyết định số 71/QĐ-BVC ngày 17 tháng 01 năm 2023 của Giám đốc Bệnh viện C Đà Nẵng về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Hồ sơ xin cấp giấy phép môi trường của Bệnh viện C Đà Nẵng.

Bệnh viện C Đà Nẵng, kính mời các Nhà thầu tư vấn quan tâm gói thầu nộp hồ sơ đề xuất để thực hiện gói thầu.

Hồ sơ đề xuất của Nhà thầu bao gồm:

  1. Đơn nhận thầu.
  2. Bảng chào giá: theo bảng phụ lục khối lượng đính kèm.
  3. Hồ sơ năng lực của đơn vị.

          Hồ sơ gửi về: Văn thư phòng Hành chính quản trị – Bệnh viện C Đà Nẵng.

Địa chỉ: 122 Hải Phòng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.

Điện thoại: 02363821480

Thời gian nhận hồ sơ đề xuất của nhà thầu: trước 16h30 ngày 03/02/2023.

Trân trọng!

Link tải file: CamScanner 01-18-2023 09.49-đã nén