THƯ MỜI CHÀO GIÁ SỐ 04/BVC-CNTT NGÀY 04 THÁNG 01 NĂM 2023 về việc báo giá báo giá đổ mực, thay hộp mực máy in, photocopy năm 2023

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Về việc báo giá đổ mực, thay hộp mực máy in, photocopy năm 2023

Kính gửi:  Quý công ty

                                          

Bệnh viện C Đà Nẵng có kế hoạch đổ mực, thay hộp mực máy in, photocopy năm 2023, cụ thể như sau:

Stt

Tên danh mục

Đơn vị

Số lượng

1 Đổ mực máy in lazer các loại Hộp 750
2 Đổ mực máy photocopy các loại Hộp 10
3 Hộp mực lazer trắng đen (cartridge) Hộp 45
4 Hộp mực màu in phun các loại Hộp 70
5 Giấy nhiệt khổ 80/75-30m Cuộn 1120
6 Giấy in decal nhiệt 2 tem(50*20) mm X 100 Cuộn 80

Đề nghị Quý Công ty quan tâm có đủ năng lực, kinh nghiệm chào giá dịch vụ đổ mực, thay hộp mực máy in, photocopy. Giá chào bao gồm thuế, phí theo quy định và toàn bộ chi phí thực hiện công việc.

Báo giá gửi về: Phòng Văn thư, Bệnh viện C Đà Nẵng, Số 122 Hải Phòng, Thành phố Đà Nẵng, điện thoại: 02363.821480.

Thời gian nhận báo giá đến hết ngày 06/01/2023. 

Trân trọng!

Link tải file: 24-BVC-CNTT