BỆNH VIỆN C ĐÀ NẴNG TỔ CHỨC THI TUYỂN PHƯƠNG ÁN KIẾN TRÚC Dự án “Trung tâm chăm sóc và điều trị chất lượng cao của Bệnh viện C Đà Nẵng”

Ngày 06/12/2022, Bệnh viện C Đà Nẵng đã tiến hành tổ chức Thi tuyển phương án kiến trúc Dự án “Trung tâm chăm sóc và điều trị chất lượng cao của Bệnh viện C Đà Nẵng”.

Qua cuộc thi, Hội đồng thi tuyển phương án kiến trúc Dự án Trung tâm chăm sóc và điều trị chất lượng cao của Bệnh viện C Đà Nẵng để lựa chọn ra phương thiết kế xuất sắc đáp ứng yêu cầu về mặt kiến trúc và dây chuyền công năng tối ưu nhất nhằm nâng cao chất lượng điều trị cũng như hoàn chỉnh, đồng bộ cơ sở vật chất theo quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đã được phê duyệt.

                                 

Qua cuộc thi trên Hội đồng thi tuyển đã thống nhất phương án có tính khả thi cao, tuân thủ quy hoạch xây dựng, có hình thức kiến trúc hiện đại, dây chuyền hợp lý, phân khu chức năng rõ ràng, phù hợp với cảnh quan chung của Bệnh viện và khu vực, phù hợp với điều kiện Bệnh viện vừa hoạt động chuyên môn, vừa xây dựng mở rộng.