THÔNG BÁO : MỞ HỒ SƠ ĐỀ XUẤT TÀI CHÍNH SỐ 1800/BVC-TB NGÀY 01 THÁNG 12 NĂM 2022

THÔNG BÁO

Về việc Mở Hồ sơ đề xuất tài chính Gói thầu Mua 17 danh mục trang thiết bị y tế phục vụ công tác chẩn đoán và hỗ trợ điều trị Thuộc Dự án mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ công tác khám, chữa bệnh

từ nguồn NSNN năm 2022 của Bệnh viện C Đà Nẵng

                                 

Căn cứ Quyết định số 1468/QĐ-BVC ngày 04/10/2022 của Giám đốc Bệnh viện C Đà Nẵng về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ công tác khám, chữa bệnh từ nguồn Ngân sách Nhà nước năm 2022 của Bệnh viện C Đà Nẵng.

Ngày 15/11/2022 Bệnh viện C Đà Nẵng đã tổ chức mở thầu và đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật của Gói thầu nêu trên; đến nay đã có kết quả các nhà thầu có các danh mục dự thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật tại Quyết định số: 1799/QĐ-BVC, ngày 01 tháng 12 năm 2022 của Giám đốc Bệnh viện C Đà Nẵng.

Vậy Bệnh viện C Đà Nẵng thông báo cho các đơn vị tham dự có các danh mục dự thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật của Gói thầu nêu trên ( theo Quyết định đính kèm) đến Bệnh viện C Đà Nẵng để dự lễ mở Hồ sơ đề xuất tài chính vào thời gian và địa điểm, như sau:

– Thời gian : 09 giờ 30 phút ngày 02/12/2022 (thứ sáu).

– Địa điểm  : tại Phòng Vật tư-TBYT Bệnh viện C Đà Nẵng;

                      Số 122 Hải Phòng, P.Thạch Thang, Q.Hải Châu, Tp.Đà Nẵng.

Link tải file: 01.12.2022 TB 2022